Most połączył Świdnicę i Wielką Brytanię
4 czerwca, 2012
Dzieciaki w Czarnym Borze świętowały
8 czerwca, 2012

Jak to było 4 czerwca 1989 roku…

4 czerwca 1989 roku na stałe zapisał się w historii Polski. Tego dnia przeprowadzono pierwszą turę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które otworzyły drogę demokracji w naszym kraju i były „czerwoną kartką” dla komunistów – jak nazwał je w swojej autobiografii Lech Wałęsa. Komitet Obywatelski „Solidarność” zgarnął wówczas 92 ze 100 miejsc w Senacie (kolejnych siedem zdobył w drugiej turze wyborów, a ostatnie przypadło jednemu z kandydatów niezależnych), a w Sejmie – 160 z 460 (i jeszcze jedno w drugiej turze) – tylko i aż tyle, zważywszy fakt, że porozumienie Okrągłego Stołu umożliwiało opozycji zdobycie w Sejmie maksymalnie 35 procent miejsc, czyli właśnie 161 mandatów. – Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm – ogłosiła w „Dzienniku Telewizyjnym” Joanna Szczepkowska.
Dla wspomnienia tamtego czasu – Polska Kronika Filmowa poświęcona wyborom 4 czerwca 1989 roku.