Przedstawiciele zagrożonych likwidacją szkół u posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
28 grudnia, 2011
Z wizytą u świdnickich radnych
30 grudnia, 2011

Izabela Katarzyna Mrzygłocka przewodniczącą stałej podkomisji do spraw rynku pracy

Podkomisja do spraw rynku pracy, której od kilku dni szefuje Izabela Katarzyna Mrzygłocka, jest jedną z czterech stałych podkomisji Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pozostałe będą się zajmować sprawami osób niepełnosprawnych, współpracą z organizacjami pozarządowymi i pomocą społeczną.
Kwestie związane z rynkiem pracy są szczególnie bliskie Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej. Przed objęciem mandatu posła była ona zastępcą dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, a od początku swojej pracy w Sejmie działała w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Funkcję przedowniczącej wspomnianej podkomisji pełniła już zresztą również w poprzedniej kadencji.