Dzień Niepodległości
11 listopada, 2020
Rada Ochrony Pracy o programie działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2021
8 grudnia, 2020

Interwencja ws. prowadzenia działalności uzdrowiskowej w Jedlinie-Zdroju

Z wielkim zaniepokojeniem przyjęłam informacje o planach zaniechania prowadzenia działalności uzdrowiskowej w Domu Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju. Rozumiem, że Uzdrowisko Szczawno-Jedlina znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a złe wyniki finansowe dodatkowo pogłębia kryzys wywołany przez światową pandemię koronawirusa. Nie kwestionuję również prawa Urzędu Marszałkowskiego do podejmowania decyzji w sprawie własnego majątku. Mój sprzeciw wzbudza jednak sposób, w jaki przeprowadzana jest cała procedura. Dziś wysłałam do Marszałka Województwa Dolnośląskiego interwencję z pytaniami dot. strategii działania i rozwoju spółki. Zaapelowałam również o przejrzystość przy podejmowaniu decyzji.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Poseł na Sejm RP