Obiekt wielofunkcyjny w Jaworzynie otwarty
17 maja, 2014
Świdniccy strażacy świętowali
20 maja, 2014

I Forum Oświatowe Aglomeracji Wałbrzyskiej za nami

Przedstawiciele wielu środowisk spotkali się 19 maja, by podczas Forum Oświatowego Aglomeracji Wałbrzyskiej podyskutować o  edukacji, opiece oraz wychowaniu .

Zaproszenie od Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej do uczestnictwa w Forum przyjęła Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Warunki kształcenia oraz jakość edukacji musi odpowiadać wymogom i sprostać kierunkom przemian. Gołym okiem widać, że w naszym regionie inwestuje się w infrastrukturę oświatową. Powstają nowe żłobki, place zabaw, obiekty sportowe. Bezsprzecznie są to inwestycje potrzebne. – podkreśla parlamentarzystka.

Podczas Forum debatowano m.in. o zmianach struktury demograficznej, planowanych inwestycjach oświatowych oraz o roli szkoły wobec wzywań informatyzacji i cyfryzacji.