Na jutro zaplanowano głosowanie nad projektem ustawy abolicyjnej
8 listopada, 2012
Konkurs "Niezłomni-zapomniani" rozstrzygnięty
13 listopada, 2012

Dyskusja nad nowelizacją Kodeksu pracy na finiszu

Wczoraj, w trakcie pierwszego dnia 25. posiedzenia Sejmu RP, posłowie rozmawiali także o innym projekcie ustawy, w który mocno zaangażowała się Izabela Katarzyna Mrzygłocka – nowelizacji Kodeksu pracy. – Już podczas pierwszego czytania przedmiotowego projektu wielokrotnie podkreślano, i podkreślał to dzisiaj pan poseł sprawozdawca Krzysztof Gadowski, jak ważne jest ograniczenie do minimum niezbędnych formalności, czyli obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych dla początkujących przedsiębiorców – mówiła posłanka w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. – Aktualne procedury obciążające podmioty rozpoczynające działalność, w szczególności przedsiębiorców, są zbyt czasochłonne. Projekt przedmiotowej ustawy zapewnia takie rozwiązania, które przyniosą uproszczenie i ograniczą do minimum niezbędne formalności. Warto zaznaczyć, że to wszystko odbędzie się bez uszczerbku dla sprawnego wykonywania zadań przez poszczególne instytucje. Jednocześnie projekt umożliwi dobrą współpracę pomiędzy takimi instytucjami, jak urząd statystyczny, ZUS, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Państwowa Inspekcja Pracy. Rozwiązania będą skutkować wyeliminowaniem dwóch z sześciu procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu. Zmniejszy to tym samym o 1/3 listę obowiązków zgłoszeniowych, z których musi się wywiązać rozpoczynający działalność przedsiębiorca, czyli rejestrację w Państwowej Inspekcji Pracy i rejestrację w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje również skrócenie procedury nadania numeru NIP. Pan poseł sprawozdawca bardzo szczegółowo omówił wszystkie zmiany, które wprowadza ta ustawa. Klub parlamentarny popiera te rozwiązania, które są zawarte w projekcie, i będzie głosował za ich przyjęciem.
Pozytywnie o projekcie wypowiedziały się również pozostałe kluby parlamentarne. Do jego trzeciego czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań jeszcze w trakcie trwającego posiedzenia Sejmu.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski