Obowiązki wobec Klubu Parlamentarnego oraz Rady Ochrony Pracy nie zmniejszają aktywności poselskiej w rodzinnym mieście i regionie. Katarzyna Mrzygłocka stale współpracuje z lokalnymi instytucjami, by znać potrzeby mieszkańców. Rocznie do biura posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej trafia kilkaset spraw zgłaszanych przez mieszkańców, przedsiębiorców czy samorządowców.

Na rzecz Straży Pożarnej

W Sejmie posłanka przedstawia postulaty mieszkańców, nie tylko w trakcie prac komisji, ale również podczas posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego czy Zespołu Strażaków, których jest członkiem.

Dzięki pracy w tych zespołach mogę skuteczniej angażować się na rzecz lokalnych inwestycji. Dowodem jest m.in. nowa strażnica PSP w największej wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze. Liczne rozmowy, spotkania, które odbyłam  z przedstawicielami Straży Pożarnej, MSW oraz wojewodą dolnośląskim miały ogromne znaczenie dla realizacji tej inwestycji. Nowoczesna siedziba w pobliżu strefy ekonomicznej to gwarancja bezpieczeństwa dla mieszkańców  i pracowników.– opowiada parlamentarzystka.

W dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju jednostki parlamentarzystka otrzymała godność Strażaka Honorowego m.in. OSP w Przyłęku. Współpracę z Panią Poseł oceniają bardzo wysoko prezesi lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

„Dzięki działaniom i pomocy Pani Poseł praca Zarządu OSP Bardo została zauważona i bardzo pozytywnie oceniona przez samorządy oraz instytucje całego powiatu. Za pomoc i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie pragnę gorąco podziękować”  – Prezes OSP Bardo Tomasz Janik.

Z załogą OSP Wierzbna, październik 2012.

Bezpieczeństwo na drogach

O pracy  Katarzyny Mrzygłockiej w Parlamentarnym Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wie mało kto. Efektywność i zaangażowanie w prace zespołu owocują jednak wieloma drogowymi inwestycjami w naszym regionie. To z inicjatywy posłanki dostawcy mediów, zarządcy dróg i samorządowcy zaczęli wspólnie opracowywać plany remontowe. Dzięki wspólnym staraniom wiele dróg jest modernizowanych. Obecnie trwa przebudowa drogi krajowej nr 35, która stanowi największą inwestycję w powiecie wałbrzyskim. Prace zostały zaplanowane na dwa lata. W ramach inwestycji powstanie m.in. rondo w okolicach Palmiarni.

Realizowana jest również jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych    w Świebodzicach. Przystąpiono do przebudowy ulicy Strzegomskiej (droga wojewódzka Nr 374) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania         z drogą powiatową w kierunku Olszan. Droga zostanie poszerzona, powstaną także dwa ronda, które upłynnią duży ruch tranzytowy wiodący w kierunku autostrady A4.

„Im więcej wyjazdów, spotkań, przejechanych kilometrów tym częściej zauważam potrzeby modernizacji dróg.  Nie wystarczy mówić, że drogi są fatalne. Trzeba wytrwale walczyć o pieniądze na remonty oraz przedstawić gotową koncepcję. Musimy pamiętać, że rozwój ekonomiczny naszego regionu zależy właśnie od stanu infrastruktury. Kontynuacja inwestycji  jest istotna dla każdego z mieszkańców.”- twierdzi posłanka.

Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy

Katarzyna Mrzygłocka zawsze podkreśla, że doświadczenie zdobyte w Urzędzie Pracy jest nieocenione w pracy parlamentarzysty. Posłanka aktywnie uczestniczy w życiu Urzędów Pracy m.in. poprzez cykliczne spotkania poruszające problematykę bezrobocia i rynku pracy. Współpraca z urzędami pracy pozwala być na bieżąco z problemami, na które napotykają publiczne służby zatrudnienia. Dzięki licznym interwencjom udało się wielokrotnie pozyskać środki na realizację działań aktywizacyjnych dla bezrobotnych. Na projekt „Młodzi na rynku pracy” udało się wywalczyć łącznie prawie 4,5 miliona złotych dla młodych mieszkańców powiatów wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Pieniądze zostały przeznaczone na ich rozwój na rynku pracy.

Konwent dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy, wrzesień 2013.

„Izabela Katarzyna Mrzygłocka jako Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Rynku Pracy oraz Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy jest szczególnie wrażliwa na problemy i bolączki nie tylko pracowników Urzędów Pracy, ale również osób bezrobotnych. Posłanka była także inicjatorem przywrócenia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, za co jako przedstawiciel PUP jestem wdzięczna i doceniam Pani wkład i zaangażowanie w problematykę tej grupy zawodowej. Nieocenione jest również zaangażowanie Katarzyny Mrzygłockiej jako eksperta w prace Powiatowej Rady Zatrudnienia.” – ocenia Pani Irena Balikowska, Dyrektor PUP   w Ząbkowicach Śląskich

Dzięki zaangażowaniu posłanki, promowaniu naszych działań, prezentacji problemów, które mogą znaleźć właściwe rozwiązanie dzięki odpowiedniemu wsparciu na szczeblu ministerialnym – udało nam się niejednokrotnie otrzymać środki finansowe ministra pracy na realizację wielu działań aktywizacyjnych             i dzięki nim wpływać pozytywnie na koniunkturę oraz pośrednio na klimat gospodarczy naszego regionu. To również dzięki Pani, doświadczenia naszego Urzędu zauważone zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który powierzył nam realizację projektu pilotażowego pn. „Twoja Kariera – Twój Wybór”. – dodaje Pani Marzena Radochońska – Dyrektor PUP w Wałbrzychu.

Na rzecz lokalnych przedsiębiorców

Trzy czwarte PKB, dwie trzecie miejsc pracy generują przedsiębiorcy. To właśnie im zawdzięczamy gospodarczy skok po 1989 r. Nie da się przecenić ich wkładu w rozwój naszego kraju, dlatego tak istotne są działania na rzecz przedsiębiorców. Trzeba niwelować wszelkie prawne bariery, które utrudniają działalność gospodarczą. – podkreśla parlamentarzystka.

Pani poseł Katarzyna Izabela Mrzygłocka od początku swojej pracy w polskim parlamencie ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz Sudeckim Związkiem Pracodawców. Jest gościem na wszystkich ważnych uroczystościach i konferencjach.  Aktywnie angażuje się w organizację spotkań oraz debat m.in. w ramach Świdnickiego Forum Gospodarczego.

Świdnickie Forum Gospodarcze, listopad 2012 r., fot. Wiktor Bąkiewicz

Pani poseł na bieżąco konsultuje z nami projekty sejmowe z dziedziny gospodarki. Zawsze możemy skierować na jej ręce nasze postulaty i wnioski. Jest osobą życzliwą i otwartą na problemy dotyczące naszego środowiska. Cenimy bardzo jej zaangażowanie w życie gospodarcze i społeczne powiatu świdnickiego. Współpracę z Panią Poseł oceniamy jako wzorową.  – Edward Szywała, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Senior obywatelem Unii Europejskiej – Uniwersytety Trzeciego Wieku

Grupa osób w wieku 50+ jest coraz liczniejsza, a różnorodność wśród starszych pokoleń w Europie będzie się nadal zwiększać. Dlatego konieczne jest wielostronne propagowanie równości szans i zachęcanie do aktywności międzypokoleniowej. Niewątpliwie aktywni seniorzy spełniają ważną rolę pomostu w społeczeństwie, ponieważ pobudzają integrację i wnoszą wkład w gospodarkę.

Budowanie społeczeństwa przyjaznego wszystkim pokoleniom to kluczowy element europejskiej integracji. Cieszę się, że działalność lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku udowadnia nam, że chcieć to móc. Współpraca z UTW należy do bardzo udanych. Chętnie angażuję się w ich liczne projekty (m.in. konferencję „Szanse i wyzwania długiego życia”).  Seniorzy to część społeczeństwa, na której wszystkim nam powinno bardzo zależeć ze względu na bogate doświadczenie oraz potencjał. – przekonuje Katarzyna Mrzygłocka.

10-lecie Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czerwiec 2013 r.

Współpraca Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z panią poseł Katarzyną Izabelą Mrzygłocką w ostatnich dwóch latach była kontynuacją działań z poprzedniej kadencji. Niejednokrotnie parlamentarzystka wspierała nas na forum aglomeracji wałbrzyskiej podkreślając w swoich wystąpieniach rolę seniorów w regionie, nasze zaangażowanie przede wszystkim w sprawy kultury oraz  działania organizacji pozarządowych. – Teresa Ziegler, Kierownik Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W trosce o dzieci i kobiety

Od 2010 roku parlamentarzystka jest członkiem Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

Jestem niezmiernie szczęśliwa wiedząc,  że mieszkanki Naszego regionu mają najlepszą, profesjonalną opiekę ginekologiczno-położniczą. Szpital z powodzeniem realizuje Wojewódzki Program Perinatologiczny, oferując swoim pacjentkom bezpłatne znieczulenia przy porodzie i opiekę nad noworodkiem, a także szkołę rodzenia. – uważa Katarzyna Mrzygłocka.

Wałbrzyska placówka prężnie się rozwija i odnosi ogromne sukcesy. W ogólnopolskim rankingu Szpitali Rzeczypospolitej i CMJ 2012 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno–Położniczy w Wałbrzychu zajął trzecie miejsce wśród najlepszych. Jako członek Rady parlamentarzystka angażuje się m.in. w pozyskiwanie środków zewnętrznych.

„W tym roku mijają trzy lata, od kiedy Izabela Katarzyna Mrzygłocka włączyła się w życie naszego szpitala i podjęła wyzwanie, jakim niewątpliwie jest praca społeczna w Radzie szpitala, organie inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. (…) Współpraca z Panią Poseł pozwala na zasygnalizowanie problemów, które mogą zostać rozwiązane jedynie poprzez pracę w parlamencie, w drodze ustawy bądź rozporządzenia. Takim przykładam jest praca nad problemem zapewnienia opieki zdrowotnej osobom bezdomnym. Doceniamy również działalność poselską w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której zakres działania jest szczególnie bliski naszej placówce – szpitalowi, którego celem jest troska o kobietę i rodzinę.” – Alicja Daleczko, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im E. Biernackiego w Wałbrzychu.

Kobiecanki na pierwszym planie

Akademia Kobiet Zainspirowanych aktywizuje kobiety w gminach, wpływa na poszerzanie horyzontów mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej. Parlamentarzystka od samego początku angażuje się w projekty realizowane przez Kobiecanki.pl, m.in.  organizację konferencji i kameralnych spotkań, które integrują mieszkanki regionu (m.in. Równość także w biznesie, Jeśli piękne to zdrowe i Zdrowy maluch na 6!, Ekopraktyczni).

Warto podkreślić, że Izabela Katarzyna Mrzygłocka jest wyczulona na sprawy           i problemy kobiet, które pochodzą z małych miejscowości. Z entuzjazmem promuje wśród samorządowców idee spotkań Kobiecanki Kameralnie, których celem jest integracja i edukacja kobiet. – przyznają zgodnie Aldona Ziółkowska-Bielewicz oraz Marzena Michalec, Kobiecanki.pl.

Cenię i podziwiam kobiety, które z pasją poświęcają się obowiązkom zawodowym oraz realizując swoje projekty odnoszą sukcesy na wszelakich płaszczyznach życia. Jestem rada, że coraz więcej z nas dostrzega konieczność inwestowania w siebie oraz własne marzenia. Przedsiębiorcze i aktywne kobiety to ogromny potencjał, który należy rozwijać i nagradzać. Dlatego cieszą mnie bardzo wszystkie inicjatywy, które mają na celu promowanie przedsiębiorczości i aktywności kobiet. – komentuje posłanka.

Przygoda + przyjaźń + lojalność = harcerstwo

Rajd Granica 2013, foto. hm. Radosław Werner

Harcerstwo zawsze było mi bliskie. Daje ogromną radość, uczy pokory                         i wytrwałości, pokazuje świat. Z radością wspominam wszystkie harcerskie przygody. Ogromnie cieszę się, że mogę nadal uczestniczyć w życiu harcerzy  i przyglądać się ich zapałowi i pasji. – przyznaje parlamentarzystka.

Katarzyna Mrzygłocka od lat zasiada w Radzie Przyjaciół Hufca Ziemi Wałbrzyskiej. Dostrzegając ogromny potencjał harcerzy wspiera wszelkie inicjatywy i pomysły. Aktywnie bierze udział w posiedzeniach rady, rajdach oraz spotkaniach okolicznościowych.

Siła miłości – historia Mai i Tomka

Dobro powraca – przekonuje Izabela Katarzyna Mrzygłocka i angażuje się w kolejną akcję charytatywną. Patronowała  m.in. koncertowi „Diamenty Rosji”, który odbył się w Kościele Pokoju w Świdnicy kwietniu 2013 roku. Koncertowi przyświecały szlachetne cele – wszelki dochód został przekazany na pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Rosji oraz na sfinansowanie kosztownej operacji jednokomorowego serduszka Tomka. Chłopiec jest świątecznym prezentem dla rodziców, urodził się 25 grudnia 2010 roku. Przyszedł na świat o wiele za wcześnie, bo w trzydziestym tygodniu ciąży. Wada jego serca została zdiagnozowana w 23 tygodniu ciąży.  Od urodzenia Tomuś przebywał prawie siedem miesięcy w szpitalu. Na szczęście przeszedł już operację serca, którą udało się sfinansować m.in. dzięki dochodowi          z balu charytatywnego zorganizowanego w kwietniu.

Od dwóch lat parlamentarzystka wspiera również działania charytatywne na rzecz sześcioletniej Mai. Dziewczynka urodziła się z ciężką wadą genetyczną i aby móc funkcjonować jak każde inne dziecko, codziennie stacza bolesną walkę. Rehabilitacja, leczenie, zabiegi – to dla niej chleb powszedni. To też ogrom wydatków dla rodziców.

Na co choruje Majeczka? Delecja długiego ramienia chromosomu 2 – ta nazwa niewiele mówi, to bardzo rzadkie schorzenie genetyczne, które sprawiło, że Maja rozwija się inaczej niż jej rówieśnicy. Już dwukrotnie udało się zorganizować bal charytatywny dla Mai. Oba zakończyły się wielkim sukcesem. Udało się środki na dalszą rehabilitację sześcioletniej świdniczanki.

Jestem wzruszona historią Tomka i Mai. Dla mnie są oni dowodem pięknej, bezgranicznej miłości rodziców, którzy dzielnie walczą o zdrowie i przyszłość swoich pociech.  Podziwiam ich siłę, ogromną miłość i wiarę. Cieszę się, że mogę jakkolwiek im pomóc w tej walce. Moje wsparcie stanowi jednak tylko malutką cegiełką. – podkreśla Katarzyna Mrzygłocka.