Rada Ochrony Pracy o programie działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2021
8 grudnia, 2020
Świąteczne życzenia!
22 grudnia, 2020

Betlejemskie Światło Pokoju

„Betlejemskie Światło Pokoju”, znak braterstwa i jedności, dotarło do Wałbrzycha. Izabela Katarzyna Mrzygłocka podziękowała wałbrzyskim oraz świdnickim harcerzom za pielęgnowanie tego pięknego i nieodłącznego elementu przygotowania do Bożego Narodzenia.
Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Światło służby”. „Służba” to wymagające słowo, czasem wydające się niemodnym lub niedzisiejszym. Ale nie dla harcerza! To słowo, do którego ciągle trzeba wracać i patrzeć, jak realizuje wynikające z niego zobowiązania w swoim harcerskim życiu. Czuwaj!