II Bal Charytatywny dla Mai Tyczyno (VIDEO)
13 stycznia, 2013
Rozmowa o zmianach w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych
14 stycznia, 2013

Abolicja w ZUS

15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie abolicja dla przedsiębiorców, uchwalona ustawą 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
Sejm uchwalił ustawę abolicyjną ponieważ długo zabiegali o to przedsiębiorcy, którzy zalegali z opłatami za wspomniany okres 10 lat. Zadłużenie ich zdaniem wynikało z niejasnych i zmieniających się dynamicznie przepisów. Podobnego zdania byli posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 9 listopada ubiegłego roku zadecydowali o wprowadzeniu ogólnopolskiej abolicji.
W pierwszej wersji nie musieli płacić dlatego, że skorzystali z możliwości wyboru. Jeżeli na przykład wykonywali pracę nakładczą i prowadzili działalność gospodarczą a z pracy nakładczej była niższa składka, mogli wybierać pracę nakładczą. W pewnym momencie zmieniły się przepisy i składki ZUS trzeba było odprowadzać od kwoty wyższej. ZUS postanowił wrócić do tematu i zażądał zwrotu mówiąc, że było to nadużywanie prawa. Było dużo spraw sądowych, które kończyły się różnie więc żeby nie było niespójności przepisów, z których całe zamieszanie wynikało, zdecydowaliśmy się tę ustawę przygotować – tłumaczy Izabela Katarzyna Mrzygłocka, poseł na Sejm RP, PO.
Abolicja obejmie osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek i nie odprowadzały składek w okresie od stycznia 1999 roku do końca lutego 2009 roku. Dotyczy wyłącznie składek tzw. sam za siebie.
Jeśli dana osoba odprowadzała składki na pracowników to ablolicja tych należności nie dotyczy. Jeśli ktoś nie zalega w składkach na ubezpieczenie społeczne a często mamy taką sytuację, że płaci wyłącznie składkę zdrowotną, na przykład pracownik który ma dodatkowo odrębną działalność gospodarczą, to umorzenie nie będzie dotyczyć wyłącznie składek zdrowotnych. Umorzenie będzie dotyczyło sytuacji, kiedy będzie zaległość na ubezpieczenie społeczne i za ten sam okres będzie można umorzyć składki na ubezpieczenie zdrowotne i na fundusz pracy. Jeśli nie będzie zadłużenia na ubezpieczenie społeczne, to na te pozostałe fundusze ZUS nie będzie miał podstawy prawnej do umorzenia – wyjaśnia Helena Dańczak, zastępca dyrektora oddziału ZUS w Wałbrzychu.
Aby ubiegać się o umorzenie naliczonych zaległości wraz z odsetkami przedsięboiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą udostępnione w placówkach ZUS-u oraz na stronie internetowej www.zus.pl od 15 stycznia.
Jeszcze nie udostępniamy tych wniosków, ponieważ dzisiaj jeszcze nie mamy podstawy prawnej. Będą one dostępne od wtorku (15 stycznia – przyp. red.) razem z ulotkami, które będą szczegółowo wyjaśniały sytuację osobom zainteresowanym – mówi Helena Dańczak.
Wnioski po 15 stycznia składać mogą osoby, które nie prowadzą już działalności gospodarczej a zakończyły ją przed 1 września 2012 roku. Przedsiębiorcy, którzy nadal prowadzą działalność, bądź prowadzili ją po 1 września ubiegłego roku będą musiały zaczekać ze składaniem swoich wniosków na decyzję Komisji Europejskiej. Dodatkowo czeka ich przebrnięcie przez większą ilość dokumentów.
Ponieważ obowiązuje ich ustawa o pomocy publicznej, będą musieli trochę dłużej poczekać, dlatego że my zgłaszamy ten przepis do notyfikacji do Unii Europejskiej ponieważ uważamy, że nie jest to pomoc publiczna ponieważ każda osoba, która skorzysta z dobrodziejstwa ustawy nie będzie miała zaliczanych lat składkowych – twierdzi poseł Mrzygłocka.
W takim przypadku zawiesimy tylko postępowanie egzekucyjne, o ile się toczy i do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską czy to umorzenie stanowi pomoc publiczną lub nie stanowi, na ten czas zawiesimy postępowanie egzekucyjne – mówi Helena Dańczak.
Ustawodawca oszacował, że abolicja może dotyczyć około 400 tysięcy przedsiębiorców. Suma umorzonych składek może sięgnąć nawet miliarda złotych.
Autor: pt, www.walbrzych24.com, 10.01.2013
Zdjęcie: K. Żarkowski