Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
29 lipca, 2019
Letnie Biuro Parlamentarne w Wałbrzychu
13 sierpnia, 2019

Zmiany w emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla górników

Dotrzymuję słowa. 18 maja 2019 r. podczas spotkania z emerytowanymi górnikami w Wałbrzychu obiecałam przygotować nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projektowane rozwiązania stanowić będą duże ułatwienie dla wnioskujących o ponowne obliczenie emerytury górniczej – podkreśla Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Obecna sytuacja prawna i faktyczna jest niekorzystna dla wielu ubezpieczonych, dlatego wymagała interwencji. W uzasadnieniu projektu Katarzyna Mrzygłocka przypomniała, że mechanizm obliczania emerytur według pierwotnego brzmienia wskazanej powyżej ustawy zawierał art. 11 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. Należy zauważyć, że w latach 90-tych XX w. ograniczono wysokość tych świadczeń do poziomu 250% wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia. Natomiast w obecnym stanie prawnym powstała możliwość wystąpienia przez świadczeniobiorców z wnioskami o ponowne obliczenie wysokości emerytury górniczej na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i uzyskanie świadczenia wyższego niż 250%. 
31 lipca parlamentarzystka złożyła projekt do laski marszałkowskiej. Natomiast 9 sierpnia poselski projekt (druk 3756) został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.