Ślubowanie posłów VIII kadencji Sejmu RP
16 listopada, 2015
Wałbrzych solidarny z Francją
16 listopada, 2015

Zmiany dotyczące zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących firmy

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dotyczące zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących firmy. Zgodnie z ustawą, nowe zasady dotyczące obliczania podstawy wymiaru m.in. zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą zaczną obowiązywać dopiero w 2016 r. Ma to umożliwić kobietom prowadzącym firmy lepsze przygotowanie się do zmian zasad otrzymywania tych świadczeń.

Ponadto w ustawie znalazło się rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety będące 31 października 2015 r. w ciąży i ubezpieczające się według starych zasad otrzymają według tych samych zasad zasiłki.
Ponadto zgodnie z nowelizacją od przyszłego roku kobiety (przedsiębiorcy) pobierające zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego będą zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie to eliminuje ryzyko, że przedsiębiorczynie będą gorzej traktowane od osób bezrobotnych, studentek i osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, które od nowego roku będą mogły liczyć na świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł.
Matki prowadzące działalność gospodarczą to grupa wspaniałych kobiet łączących często, nie boję się użyć tego słowa – bohatersko, macierzyństwo z przedsiębiorczością. Pomoc dla ich sprawy była dla mnie nie tylko obowiązkiem, ale i ogromną przyjemnością. Nierówność w traktowaniu przedsiębiorczych kobiet jest oczywistą krzywdą i stanem, który wymaga niezwłocznej zmiany. Część regulacji prawnych uzależniających wysokości wypłacanego zasiłku od wysokości składki odprowadzanej do ZUS obróciło się w zaprzeczenie idei wspierania przedsiębiorczości w Polsce. A przecież właśnie tej idei służy m.in możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej przysługująca przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności gospodarczej. – podkreśla Katarzyna Mrzygłocka, która od samego początku zaangażowała się w nowelizację ustawy.
Sejm uchwalił ustawę 25 września 2015 r. Prezydent podpisał ją 26 października 2015 r. Ustawa wchodzi w życie 13 listopada. Z wyjątkiem: zmian w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, które będą obowiązywać od 31 października 2015 r. oraz zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.