Gmina Świdnica 25- ta w Polsce
30 lipca, 2013
Z pozdrowieniami dla Świdnicy
1 sierpnia, 2013

Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z nowym sprzętem muzycznym


Nikogo nie trzeba przekonywać, że Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” jest folklorystyczną wizytówką Wałbrzycha. Założony w roku 1955 przy Technikum Budowy Maszyn Górniczych, już za dwa lat będzie świętował jubileusz 60-lecia działalności.

ZPiT reprezentuje Wałbrzych, Dolny Śląsk oraz Polskę na licznych krajowych i międzynarodowych warsztatach a także festiwalach folklorystycznych (przykładowo w 2009 roku w Niemczech i Bułgarii, w 2010 roku na Ukrainie, w 2011 roku we Francji, Bułgarii, Turcji i Czechach). W 2012 roku wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Pekinie.

Podstawowym problemem Zespołu od lat była pilna potrzeba uzupełnienia i wymiany instrumentów muzycznych (częściowo zakupionych jeszcze w latach 90 – tych) oraz nagłośnienia scenicznego. Konieczność podyktowana była znaczącym stopniem zużycia wyposażenia oraz rosnącą liczbą osób uczęszczających na zajęcia. Ukończenie realizacji projektu Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” z nowoczesną i ponad trzykrotnie większą siedzibą Zespołu, wymaga również dobrego przygotowania sprzętowego. Zespół nie posiadał wystarczającej ilości swojego nagłośnienia do realizacji zadań artystycznych, co znacznie utrudniało organizację m.in. koncertów. Instytucja zmuszona była wynajmować sprzęt i obsługę, co wiązało się z dużymi kosztami i jednocześnie poważnie ograniczało ilość realizowanych prezentacji scenicznych.

Dzięki licznym staraniom Zespół pozyskał blisko 100.000,00 zł ze środków Ministra Kultury w ramach programów Dziedzictwo Kulturowe i Rozwój Infrastruktury Kultury. Pieniądze zostały przeznaczone na zrealizowanie projektu „Silni wałbrzyską tradycją” oraz na zakup długo wyczekiwanych instrumentów i sprzętu nagłaśniającego, niezbędnego przy realizacji koncertów Zespołu.

Sukces ZPiT zależał w dużej mierze od zaangażowania dyrekcji, pracowników, członków Zespołu a także Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT „Wałbrzych”. Tym bardziej należy dostrzec i docenić ich działania w pozyskiwanie dodatkowych środków na rzecz modernizacji sprzętu. Jestem rada, że również moje wsparcie oraz starania o dofinansowanie projektu przyniosły oczekiwany efekt. Wymiana sprzętu ułatwi bezspornie działalność Zespołu oraz będzie miała wpływ na poziom przygotowywanych prezentacji artystycznych. – podkreśla posłanka Katarzyna Mrzygłocka.