Spotkała się Rada Społeczna wałbrzyskiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
30 czerwca, 2012
Biało-czerwona Izabela Katarzyna Mrzygłocka
3 lipca, 2012

Zbliża się koniec prac nad ustawą abolicyjną

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP, które rozpocznie się 11 lipca, Podkomisja do spraw rynku pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, najprawdopodobniej po raz ostatni będzie się zajmować projektem tak zwanej ustawy abolicyjnej. Po zakończeniu prac podkomisji, sprawozdanie z nich zostanie przekazane członkom Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Gdy ta je przyjmie, projekt ustawy zostanie skierowany do dalszych prac. – Mamy nadzieję, że do końca lipca zostanie on przyjęty przez Sejm – mówi Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski