Mniej niepełnosprawnych w służbie cywilnej
22 lutego, 2019
77. posiedzenie Sejmu – podsumowanie
23 lutego, 2019

Zastrzyk pieniędzy dla TVP i RP oraz Agencji Badań Medycznych

W nocy z czwartku na piątek, 21/22 lutego, Sejm przegłosował nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych oraz rządowy projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych.
Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych przewiduje rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych opłat abonamentowych w latach 2018-2019. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma ją rozdzielić między państwowe podmioty do końca maja br. Mimo protestu opozycji oraz wniosku o odrzucenie projektu rekompensaty większość sejmowa przyznała ogromne dofinansowanie TVP i PR. Opozycja zwracała uwagę na to, że ustawa może być niezgodna z prawem Unii Europejskiej.
Warto przypomnieć, że nowelizacja ustawy była w trybie pilnym rozpatrywana przez Izbę. Dzięki temu, że jest to projekt poselski, nie wymagała ona konsultacji. We wtorek ustawa była dyskutowana w Komisji Kultury i Środków Przekazu, a już w czwartek Sejm debatował nad nią.
Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych określa zasady funkcjonowania instytucji finansującej i wspierającej organizacyjnie badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu m.in. inicjowane przez instytucje zarządzające systemem opieki zdrowotnej. ABM ma rozpocząć prace od kwietnia. W tym roku ma mieć do wydania 40 mln zł, ale w przyszłym 500 mln zł, a w 2028 r. już prawie miliard. Niepokojące jest, że głównym źródłem finansowania Agencji Badań Medycznych ma być odpis z przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. Uszczuplanie budżetu NFZ spowoduje, że pacjenci będą mieli gorszy dostęp do wielu świadczeń, bo w Funduszu już brakuje pieniędzy.
Zabieranie funduszy z NFZ na leczenie chorych z przeznaczeniem na utworzenie ABM z niedookreślonymi zadaniami oraz efektami budzi nie tylko nasz sprzeciw, ale także rozgoryczenie pacjentów. Natomiast rekompensata dla mediów publicznych to według wielu aroganckie dolewanie oliwy do ognia w czasie powszechnego oburzenia rolą TVP – podkreśla Katarzyna Mrzygłocka.