Nowe dyżury poselskie w powiecie świdnickim
3 listopada, 2017
O obywatelskim projekcie ustawy zaostrzającym zasady handlu w niedziele
24 listopada, 2017

Z życzeniami z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Anthony Robbins powiedział „Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia.”
Te mądre słowa znakomicie opisują pracowników socjalnych oraz wolontariuszy, którzy niosą pomoc potrzebującym. Mam nadzieję, że Państwa ogromne zaangażowanie w pracę niesie ze sobą prawdziwe poczucie spełnienia. Jestem jednocześnie przekonana, że osoby, którymi się Państwo opiekują na co dzień, są bardzo wdzięczni, mimo że nie zawsze potrafią to okazać.
W takim dniu jak dziś – w Dniu Pracownika Socjalnego, w imieniu wszystkich Państwa podopiecznych oraz tych, którzy nie potrzebują korzystania z pomocy pracowników socjalnych chciałabym przekazać wyrazy uznania oraz podziękowania. Życzę, aby nigdy nie zabrakło Państwu motywacji, empatii, wytrwałości oraz ludzkiej życzliwości.
Z wyrazami szacunku
Izabela Katarzyna Mrzygłocka