Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?
10 października, 2013
Senior – obywatelem Unii Europejskiej
14 października, 2013

Z życzeniami na Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w niełatwej roli jaką Państwo wybrali.
Pełnienie funkcji nauczyciela wiąże się z dużą odpowiedzialnością i intensywną pracą, wymaga także ogromnego serca i cierpliwości. Co roku podejmują Państwo wyzwanie jakim jest przekazywanie młodym ludziom nie tylko wiedzy, która jest pokarmem dla ich rozumu, ale i ponadczasowych wartości, które kształtują ich charaktery i sposób postrzegania świata. Mam nadzieję, że swoją wiedzą będą się Państwo dzielili z pasją i łatwością oraz, że będzie to źródłem przyjemności.
Proszę przyjąć moje serdeczne wyrazy uznania i szacunku dla pracy, jaką wkładają Państwo w rozwój intelektualny młodego pokolenia. Niech nigdy nie zabraknie Państwu motywacji oraz satysfakcji z wykonywania pełnego wyzwań zawodu, a wdzięczność i sukcesy wychowanków będą dla Państwa najlepszą nagrodą. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu także pogoda ducha i świadomość istoty Państwa pracy.
Z wyrazami szacunku
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Poseł na Sejm RP