Pierwszy Bal Charytatywny „Razem dla siłaczy”
22 kwietnia, 2015
Posłowie znów obradują
22 kwietnia, 2015

Z wizytą w Wiedniu

Katarzyna Mrzygłocka wzięła udział w delegacji Grupy Parlamentarnej Polsko-Austriackiej w Wiedniu w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku. Wizyta odbyła się na zaproszenie przewodniczącej Grupy Austria-Polska austriackiej Rady Narodowej (Nationalrat – izby niższej Parlamentu Austrii) Pani Anneliese Kitzmueller, przekazane przez Ambasadora Austrii w Polsce Pana Thomasa Buchsbauma.
Podczas spotkań z członkami Komisji Zdrowia oraz Komisji Spraw Społecznych Nationalrat, z Drugim Przewodniczącym Nationalrat Panem Karlheinz Kopf’em, a także przedstawicielami Rady Federalnej (Bundesrat – izby wyższej Parlamentu Austrii, złożonej z przedstawicieli krajów związkowych) oraz wieczoru w Ambasadzie RP w Wiedniu omawiano przede wszystkim kwestie społeczne i humanitarne, wynikające z migracji, w tym problem nauczania polskich dzieci języka polskiego w ramach powszechnej edukacji, propozycji wspólnych seminariów nauczycieli austriackich i polskich, wymiany doświadczeń z obszaru spraw społecznych, w szczególności zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz przeciwdziałania nadwadze i walce z otyłością wśród dzieci i młodzieży.
Delegacja odwiedziła także polski kościół na Kahlenbergu, gdzie zapoznała się ze stanem prac nad pomnikiem, upamiętniającym zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego nad Turkami 12 września 1683 roku.