Edukacja dla rynku pracy
22 czerwca, 2009
Ustawy antykryzysowe mogą być głosowane na tym posiedzeniu Sejmu
1 lipca, 2009

Wszystkie kluby są za nowelizacją kodeksu pracy

Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt, upraszczający wydawanie świadectw pracy i wykonywanie wstępnych badań lekarskich. Projekt nowelizacji kodeksu pracy przygotował Senat.
Proponowane przepisy zmierzają do zwolnienia pracodawcy z każdorazowego wydawania świadectwa pracy pracownikowi, jeżeli pozostaje on zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie umowy na czas próbny, na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
Pracodawca będzie miał obowiązek wydania jednego świadectwa pracy, obejmującego zatrudnienie w ciągu 2 lat. Będzie też miał obowiązek wydania świadectwa, jeżeli zażąda tego pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę np. na czas próbny czy na czas określony.
Druga z proponowanych zmian zmierza do tego, by pracownik nie musiał wykonywać wstępnych badań lekarskich, jeżeli jest ponownie przyjmowany do pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.
W trakcie debaty Izabela Mrzygłocka (PO) podkreślała, że projekt ten zmierza do ograniczania zbędnej biurokracji. Barbara Bartuś (PiS) apelowała o ostrożność z kolejnymi nowelizacjami, bo – jak mówiła – jest to już kolejna nowelizacja kodeksu pracy w trakcie tej kadencji Sejmu.
Stanisław Rydzoń z Lewicy podkreślał, że kwestie, dotyczące badań lekarskich są już uregulowane w kodeksie pracy, więc proponowane zmiany mają charakter deklaratywny.
Wprost24 2009-06-24