Ocalić dolnośląskie zabytki architektury
6 grudnia, 2012
Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka walczy o kontrakty dla przychodni w naszym regionie
6 grudnia, 2012

Wizyta w Świebodzicach

W miniony czwartek, 29 listopada posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka spotkała się z burmistrzem Świebodzic, Bogdanem Kożuchowiczem, aby porozmawiać o kilku istotnych dla mieszkańców miasta sprawach.
Wizyta posłanki w Świebodzicach to efekt próśb samych mieszkańców miasta. – Zawsze kiedy docierają do mnie sygnały, że dzieje się coś niepokojącego, staram się wyjaśnić sytuację – mówi Izabela Katarzyna Mrzygłocka. – Tematów do rozmowy z panem burmistrzem było kilka i bardzo cieszy mnie fakt, że władze Świebodzic także zauważają problemy i podejmują konkretne działania, aby je rozwiązać.
Wątpliwości świebodziczan budzi między innymi pomysł budowy instalacji do mineralizacji osadów ściekowych, odpadów komunalnych, przemysłowych i innych niż niebezpieczne o charakterze organicznym z odzyskaniem ciepła i energii elektrycznej, zlokalizowanej w Cierniach w Świebodzicach. O wyjaśnienia w tej kwestii posłanka poprosiła również między innymi Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – Przeciwnicy planów powstania spalarni odpadów w Świebodzicach, którzy zwrócili się do mnie z interwencją, obawiają się emisji zanieczyszczeń, fetoru, czy hałasu – tłumaczy posłanka. – Istnieje wiele wątpliwości, czy taka instalacja powinna powstać w sąsiedztwie domów, w których mieszkają rodziny z dziećmi. W tej sytuacji cieszy mnie fakt, że te plany nie znajdują poparcia władz miasta, o czym zresztą burmistrz zapewniał samych mieszkańców Cierni podczas spotkania z nimi 27 listopada w ramach akcji „Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada”.
Podczas spotkania w Świebodzicach Izabela Katarzyna Mrzygłocka poruszyła także kwestię przyszłości Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Stowarzyszenie było między innymi inicjatorem powstania Centrum Rehabilitacji przy ul. Parkowej 4 w Świebodzicach, gdzie od 2001 roku prowadziło swoją działalność. Jednak po remoncie budynku, o który zresztą samo zabiegało, okazało się, że na działalność i siedzibę stowarzyszenia może nie być w nim miejsca. Tymczasem nie mając siedziby, organizacja nie może brać udziału w konkursach i starać się o dofinansowanie swojej działalności. Alternatywny lokal przy ul. Wałbrzyskiej 11, który zaproponowały stowarzyszeniu władze Świebodzic, nie spełnia kryteriów niezbędnych do funkcjonowania organizacji opiekującej się osobami niepełnosprawnymi. Posłanka poprosiła więc o umożliwienie stowarzyszeniu dalszej działalności w lokalu przy ulicy Parkowej lub o zapewnienie mu innej, odpowiednio przystosowanej i wyposażonej siedziby.
Ostatnim tematem spotkania były problemy komunikacyjne, z którymi brykają się zmotoryzowani mieszkańcy Świebodzic. – Jestem bardzo zadowolona z przebiegu rozmów i liczę na to, że wspólnie z panem burmistrzem uda nam się znaleźć rozwiązania najbardziej korzystne dla świebodziczan – podsumowuje Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
O rezultatach wspólnych działań posłanki i władz Świebodzic poinformujemy wkrótce.