Komisja Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
11 maja, 2012
Trzeci Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira zakończony
21 maja, 2012

Wizyta studyjna w Londynie

Najbliższe dni posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka spędzi w Londynie na wizycie studyjnej poświęconej sytuacji osób niepełnosprawnych. Szczegółowy harmonogram wizyty obejmuje rozmowy na temat brytyjskich programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, systemu oceniającego możliwości podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne, wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć pracę i pracodawcom osób niepełnosprawnych na starcie oraz na stałe, miejsca i roli organizacji pozarządowych/firm we wdrażaniu rządowych programów aktywizacji zawodowej, związku między programem nauczania w szkole a programami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, systemu rent i płatnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także ograniczania praw osób niepełnosprawnych intelektualnie i ubezwłasnowolnienia.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka będzie miała okazję spotkać się między innymi z takimi osobistościami, jak Liz Sayce – Disability Rights UK (dawniej RADAR), autorka raportu o działaniu rządowych programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Maria Miller – minister ds. osób niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Świadczeń, Jeremy Moore – dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Świadczeń, Anne McGuire – przewodnicząca parlamentarnej Grupy ds. Niepełnosprawności i minister ds. osób Niepełnosprawnych w Gabinecie Cieni.
Wizyta zakończy się w środę, 16 maja.