2,5 miliona na ścieżkę edukacyjną w „Starej Kopalni”
16 marca, 2015
Sejm rozpoczął 89. posiedzenie
18 marca, 2015

Walim w sieci LTE

16 marca popisano umowę na realizację zadań zaplanowanych w projekcie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Walim”. Środki na ten cel pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W efekcie około 95 % obszaru gminy zostanie pokryte siecią umożliwiającą bezpłatny dostęp do internetu za pomocą łącza WiFi. Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych, które trafią do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych oraz do mieszkańców gminy, w szczególności do zdolnych uczniów, osób spełniających kryteria dochodowe, osób niepełnosprawnych oraz osób 50 plus.
„Gmina Walim jest gminą, która wyprzedziła inne gminy w Polsce, realizując projekt w takiej technologii, na tak szeroką skalę”. – zaznaczył Andrzej Halicki, minister adminsitacji cyfryzacji, który uczestniczył w spotkaniu.
Podpisana umowa obejmuje zaprojektowanie i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie beneficjentów w ramach projektu. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest do 31 grudnia 2015 roku.
„Cieszę się, że dzięki projektowi wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z sieci globalnej. W dzisiejszych czasach powszechny dostęp do Internetu to konieczny warunek rozwoju.”– mówi Izabela Katarzyna Mrzygłocka, zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Cyfryzacji, która od samego początku wspiera gminną inicjatywę.