61. posiedzenie Sejmu
19 lutego, 2014
Rusza akcja pomocy Ukrainie!
24 lutego, 2014

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie. Działkowcy nie kryją zadowolenia.

Momentem szczególnie cennym w życiu każdego parlamentarzysty jest chwila, gdy jego wysiłki zostają zauważone. To rekompensuje wszelkie trudy i nadaje sens wykonywanej pracy. Jednym z ostatnich sukcesów, który w wyniku długotrwałego dialogu pozwolił na pogodzenie interesów działkowców oraz właścicieli ziemskich jest Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

Projekt wszedł w życie 19 stycznia i jest efektem przeszło osiemnastomiesięcznej pracy. Nowelizacja zakłada przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe.  Po wejściu w życie nowych przepisów ustawy działkowcy nie będą już musieli być członkami Polskiego Związku Działkowców. Uregulowana zostanie także kwestia dziedziczenia działek. Ponadto konsekwencją likwidacji PZW będzie brak konieczności odprowadzania składek przez tych działkowców, którzy odeszli ze stowarzyszenia.

Ciężka batalia o prawa działkowców opłaciła się, zaś główni zainteresowani wystosowali list do Posłów i Senatorów RP okręgu wałbrzyskiego i jeleniogórsko – legnickiego, w którym dziękują parlamentarzystom za podjęty wysiłek: Chociaż ustawa ta rodziła się w warunkach trudnej walki działkowców o zachowanie ogrodów działkowych i praw nabytych związanych z użytkowaniem działek, to jednak dzięki Waszemu dogłębnemu zaangażowaniu się w procesie tworzenia prawa dla obywateli działkowcy osiągnęli sukces. Jest to również Wasz sukces, bowiem aktywnie i wspólnie z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej przebrnęliście przez trudną drogę, którą wskazują demokratyczne zasady tworzenia prawa dla obywateli” – podkreślają autorzy listu dodając – „Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju w imieniu 50 tysięcy działkowców sudeckich oraz własnym dziękuje za to, że  wsłuchaliście się w głos tych, którzy najlepiej  rozumieli istotę i potrzebę istnienia ogrodów działkowych (…) Uchwalona przez Was nowa ustawa działkowa i podpisana przez Prezydenta RP jest także powszechnie doceniania przez samorządy miast z okręgu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego”.

Pogodzenie interesów działkowców i właścicieli ziemskich było sprawą trudną i wymagającą sporego nakładu pracy. Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka tak podsumowuje prace nad projektem – „Od samego początku wspierałam prace nad nową Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Tradycja prowadzenia ogrodów działkowych jest na terenie naszego kraju szczególnie pielęgnowana i ma niebagatelne znaczenia zarówno estetyczne jak i rekreacyjne. Z tego właśnie powodu nie trudno było mnie przekonać do tejże inicjatywy. Nie ma żadnych wątpliwości co do faktu, iż jest ona odpowiedzią na jasno sprecyzowane potrzeby obywateli. Mam głęboką nadzieję, iż zapisy tego projektu zabezpieczą prawa działkowców oraz pozwolą tej licznej społeczności na bezpieczne i spokojne użytkowanie terenów. Zaś wypielęgnowane ogródki działkowe będą sprawiały dużo radości oraz cieszyły swoim pięknem nie tylko ich właścicieli” – dodaje parlamentarzystka.