Rozmowa o zmianach w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych
14 stycznia, 2013
Kodeks pracy znowelizowany
17 stycznia, 2013

Ustawa abolicyjna wchodzi dziś w życie

Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nabrała dziś mocy prawnej. To oznacza, że pierwsza grupa przedsiębiorców – ci, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej – może się starać o umorzenie zaległości. Aktywni przedsiębiorcy mogą z kolei składać do ZUS-u wnioski o wstrzymanie wszelkich działań windykacyjnych do czasu notyfikacji ustawy przez Komisję Europejską.
Chodzi o przedsiębiorców, którzy w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. prowadzili działalność gospodarczą, w tym samym czasie świadcząc pracę w ramach umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia. Zgodnie z decyzją ZUS-u, nie podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym nie płacili składek. W wyniku zmiany interpretacji przepisów przez ZUS zostali jednak zobowiązani do uiszczenia powstałych zaległości. Nowe przepisy umożliwiają staranie się o umorzenie niezapłaconych składek na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnień, opłat dodatkowych oraz naliczonych kosztów egzekucyjnych. Osoby starające się o umorzenie powinny składać wnioski w swoim oddziale ZUS-u – mają na to 12 miesięcy.
Informacje o przebiegu prac legislacyjnych nad ustawą oraz jej pełną treść można znaleźć klikając tutaj.