Rozpoczyna się 17.posiedzenie Sejmu RP
26 czerwca, 2012
Na koniec roku szkolnego…
29 czerwca, 2012

Ustawa abolicyjna tematem dzisiejszych obrad podkomisji do spraw rynku pracy

Dziś o godzinie 10.00 spotka się podkomisja stała do spraw rynku pracy, aby rozmawiać o projekcie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Członkowie komisji pod przewodnictwem posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej będą się między innymi zastanawiać, jak przepisy projektowanej ustawy abolicyjnej powinny odnieść się do sytuacji tych osób, którym ZUS rozłożył zobowiązania na raty i które spłacają zadłużenie regularnie.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski