Święto Ziemi na Brzegu Jeziora
28 kwietnia, 2015
Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
4 maja, 2015

Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Podczas odbywającej się w Sali Kolumnowej przedstawiono materiał zatytułowany „Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy (budownictwo, górnictwo, transport, przetwórstwo przemysłowe)”. Został on przygotowany wspólnie przez Państwową Inspekcję Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wcześniej odbyła się część robocza posiedzenia ROP, podczas której przyjęto stanowisko rady w sprawie realizacji III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w 2014 r.
Członkowie rady podjęli także decyzję o objęciu przez ROP patronatem honorowym konferencji pt. „Budownictwo. Prace na wysokości, ziemne i w wykopach mogą być bezpieczne”, która odbędzie się 19 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.
Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 maja. Tematem obrad będzie analiza przyczyn, przebiegu i okoliczności wypadków przy pracy w grupie pracujących 50+. Materiał przygotowany zostanie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Rada zajmie się także nowymi wyzwaniami w ochronie zdrowia pracujących w kontekście profilaktyki chorób przewlekłych i wydłużania wieku emerytalnego. Ten materiał przygotuje Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.