Prezydent podpisał reformę urzędów pracy
25 kwietnia, 2014
Budowa basenu w Żarowie
30 kwietnia, 2014

Uroczysta Rada Ochrony Pracy

Uroczysta Sesja Rady Ochrony Pracy, która miała miejsce 28 kwietnia br. tradycyjnie uczciła pamięć ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Uroczystość miała miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu i została zorganizowana pod patronatem Marszałek Sejmu RP – Ewy Kopacz w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych jest obchodzony od 1997 r. w ponad 70 krajach świata. O udziale Polski w tej inicjatywie mówi uchwała Sejmu z 2003 r., ustanawiająca 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. „Stan warunków pracy w Polsce nie jest satysfakcjonujący. Polska jest na 8 miejscu wśród państw UE pod względem liczby wypadków przy pracy. Natomiast zdrowie pracowników jest bardzo istotne i należy zrobić wszystko, aby jego przestrzeganie nabrało realnego kształtu” – przekonywała  posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Celem głównym tegorocznego programu było zmniejszenie w Polsce liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ograniczenie związanych z nimi strat ekonomicznych i społecznych poprzez opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz tworzenie bezpiecznego     i przyjaznego środowiska pracy.