Zgromadzenie Narodowe z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski
18 kwietnia, 2016
Święto Ziemi na Brzegu Jeziora
26 kwietnia, 2016

Trzeci etap budowy obwodnicy Czarnego Boru

W czwartek, w Centrum Kultury, w Czarnym Borze miało miejsce uroczyste podpisanie umowy w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 – etap III” z wykonawcą robót firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Udział w uroczystości wzięła m.in. posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłcoka.
Budowa obwodnicy ma na celu przeniesienie ciężkiego transportu na nową obwodnicę, poza centrum Czarnego Boru. Inwestycja ta dofinansowana będzie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.