Trwa 78. posiedzenie Sejmu

23 października 2014 - Blog - Brak komentarzy

78. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się we wtorek, 21 października. Pierwszy dzień obrad otworzyło sprawozdanie Komisji na temat poselskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Nowelizacja zakłada możliwość objęcia zagranicznych spółek kontrolowanych podatkiem dochodowym.

Następnie posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji dotyczącego wprowadzenia poprawek do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych.

Kolejne tego dnia sprawozdanie Komisji dotyczyło rządowego projektu zmiany ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nim, nowelizacja skupi się na poprawie warunków prowadzenia działalności w przypadku małych i średnich firm.

Ważnym elementem tego dnia obrad było przeprowadzenie głosowania w dwóch sprawach:

1)      Decyzji Sejmu w kwestii uzupełnienia porządku obrad o Informacje Rady Ministrów na temat zawarcia umowy zakupu Pendolino

2)      Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji na temat zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Poprawki mają na celu ograniczenie sprzedaży, podawania, a także reklamy żywności szkodliwej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Komisja przedstawiła posłom także projekt zmiany ustawy o referendum lokalnym. Zgodnie z jego założeniami w przypadku realizacji takiego referendum będzie możliwość tworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od dyskusji na temat spraw bieżących. Posłanki Mrzygłocka i Augustyn z Platformy Obywatelskiej skierowały swoje pytania na temat zmiany ustawy o promocji zatrudnienia do Ministra Finansów. Pytania poszczególnym ministrom i Prezesowi Rady Ministrów zadali także przedstawiciele innych partii.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji bieżącej w kwestii budżetu naukowego na kolejny rok przez Klub Parlamentarny PO Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tego dnia posłowie wysłuchają także pierwszego czytania na temat zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ma na celu zwolnienie z podatku samochody wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego.

Istotną częścią Tadeo dnia obrad będzie sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące kwestii zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt dotyczy jednorazowej zmiany zasad waloryzacji, która miałaby mieć charakter procentowo kwotowy. Według tego planu od 1 marca przyszłego roku wysokości tych świadczeń wzrosną o 1,08%, nie mniej niż o 36 zł.

Popołudniu posłowie wysłuchają informacji na temat realizacji „Programu dla Odry” w poprzednim roku, przedstawionej przez Radę Ministrów, wraz ze stanowiskiem Komisji.

Ostatni i najkrótszy dzień obrad rozpocznie się od głosowania dotyczącego:

– wyboru nowego składu Komisji ds. Unii Europejskiej

– zmiany składów komisji sejmowych

Następnie posłowie wysłuchają informacji przedstawionej przez Ministra Środowiska na temat realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” w roku 2013.

78. posiedzenie zakończy się oświadczeniami poselskimi.

źródło: sejm.gov.pl

foto: Krzysztof Białoskórski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*