Anioły Hospicjum 2014
21 października, 2014
Czarny Bór – gmina ludzi z pasją
27 października, 2014

Trwa 78. posiedzenie Sejmu

78. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się we wtorek, 21 października. Pierwszy dzień obrad otworzyło sprawozdanie Komisji na temat poselskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Nowelizacja zakłada możliwość objęcia zagranicznych spółek kontrolowanych podatkiem dochodowym.
Następnie posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji dotyczącego wprowadzenia poprawek do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych.
Kolejne tego dnia sprawozdanie Komisji dotyczyło rządowego projektu zmiany ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nim, nowelizacja skupi się na poprawie warunków prowadzenia działalności w przypadku małych i średnich firm.
Ważnym elementem tego dnia obrad było przeprowadzenie głosowania w dwóch sprawach:
1)      Decyzji Sejmu w kwestii uzupełnienia porządku obrad o Informacje Rady Ministrów na temat zawarcia umowy zakupu Pendolino
2)      Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji na temat zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Poprawki mają na celu ograniczenie sprzedaży, podawania, a także reklamy żywności szkodliwej dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Komisja przedstawiła posłom także projekt zmiany ustawy o referendum lokalnym. Zgodnie z jego założeniami w przypadku realizacji takiego referendum będzie możliwość tworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Drugi dzień obrad rozpoczął się od dyskusji na temat spraw bieżących. Posłanki Mrzygłocka i Augustyn z Platformy Obywatelskiej skierowały swoje pytania na temat zmiany ustawy o promocji zatrudnienia do Ministra Finansów. Pytania poszczególnym ministrom i Prezesowi Rady Ministrów zadali także przedstawiciele innych partii.
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji bieżącej w kwestii budżetu naukowego na kolejny rok przez Klub Parlamentarny PO Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tego dnia posłowie wysłuchają także pierwszego czytania na temat zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ma na celu zwolnienie z podatku samochody wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego.
Istotną częścią Tadeo dnia obrad będzie sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące kwestii zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt dotyczy jednorazowej zmiany zasad waloryzacji, która miałaby mieć charakter procentowo kwotowy. Według tego planu od 1 marca przyszłego roku wysokości tych świadczeń wzrosną o 1,08%, nie mniej niż o 36 zł.
Popołudniu posłowie wysłuchają informacji na temat realizacji „Programu dla Odry” w poprzednim roku, przedstawionej przez Radę Ministrów, wraz ze stanowiskiem Komisji.
Ostatni i najkrótszy dzień obrad rozpocznie się od głosowania dotyczącego:
– wyboru nowego składu Komisji ds. Unii Europejskiej
– zmiany składów komisji sejmowych
Następnie posłowie wysłuchają informacji przedstawionej przez Ministra Środowiska na temat realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” w roku 2013.
78. posiedzenie zakończy się oświadczeniami poselskimi.
źródło: sejm.gov.pl
foto: Krzysztof Białoskórski