Bukiet życzeń dla Policjantów
24 lipca, 2013
40 lat Bazy ZHP w Wilczu
26 lipca, 2013

Trwa 46. posiedzenie Sejmu

We wtorek, 23 lipca, rozpoczęło się 46. Posiedzenie Sejmu, na którym pracowano miedzy innymi nad zmianami w prawie mającymi na celu ułatwienie cudzoziemcom  legalizacji pobytu w Polsce. Izba zajęła się już też projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, oraz drugą transzą zawodów, które ma objąć deregulacja. Na aktualnym posiedzeniu Sejm rozpatrzy również sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2012 r. i podejmie decyzję w sprawie udzielenia absolutorium rządowi.
W przewidzianym bloku głosowań znajdują się między innymi:
Drugie czytanie w którym przedstawiony zostanie rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt doprecyzowuje przepisy, na podstawie których prowadzone są postępowania w sprawach nieletnich i tym samym wzmacnia uprawnienia tych osób.
Drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który wprowadza zmiany w przepisach regulujących scalanie gruntów. Jest to proces likwidujący rozbicie gospodarstw rolnych na niewielkie działki o różnych kształtach i rozmiarach.
Drugie czytanie projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Projekt wydłuża termin przygotowania przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jednolitych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z 24 miesięcy do 48 miesięcy.
Odbyło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.
W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy senacki projekt dotyczący nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne, a dokładnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. TK zakwestionował przepis zawieszający termin przedawnienia podatku w wyniku wszczęcia postępowania karnoskarbowego.
Posłowie rozpoczną też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt wprowadza tzw. protokół elektroniczny do przebiegu spraw sądowych o wykroczenia. Podczas posiedzenia posłowie będą zadawać pytania dotyczące aktualnych kwestii, m.in. przedłużenia czasu działania specjalnych stref ekonomicznych, zagrożeń związanych z powstającymi farmami wiatrowymi, a także planowanej sprzedaży kolejnego po PKL S.A. przedsiębiorstwa na Podhalu – spółki Polskie Tatry.
Zdjęcie wykonał Krzysztof Białoskórski.