Wyróżniono najlepszych przedsiębiorców i menedżerów regionu
20 czerwca, 2013
Lekcja z parlamentarzystami w Świdnicy
24 czerwca, 2013

Trwa 44 posiedzenie Sejmu

Trwa 44 posiedzenie Sejmu ( 19, 20 i 21 czerwca) , podczas którego w porządku obrad znalazły się między innymi :
– Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Projekt określa zasady nowego programu udzielania pomocy osobom młodym, które chcą nabyć pierwsze mieszkanie. „Mieszkanie dla młodych” jest kolejnym projektem po wygaszanym programie „Rodzina na swoim”. Ma on obowiązywać przez 5 lat – od 2014 do 2018 roku. Z pomocy państwa w nabyciu pierwszego, samodzielnego mieszkania będą mogły skorzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia. W przypadku małżeństw, ograniczenie wiekowe do 35. roku życia będzie dotyczyć tylko jednego z małżonków.  Wspierane będą ransakcje zawierane na rynku pierwotnym, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. Projekt zakłada dwie formy wsparcia finansowego – dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu.
– Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Rozszerzony zostanie krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Celem projektu jest zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia. Proponowana nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Projekt jest konsekwencją zmian związanych z wydłużeniem wieku emerytalnego. 12 czerwca 2013 r.  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.wprowadziła poprawki do projektu przedstawionego przez podkomisję. Sprawozdawcą komisji była posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w piątek.
– Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw.
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
– Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Na posiedzeniu odbyło się również odczytanie Informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2012 oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka.
Więcej informacji dostępnych na stronie www.sejm.gov.pl . Zdjęcie wykonał Krzysztof Białoskórski.