Młodzi-zdolni z nagrodami!
23 maja, 2012
Wszelkich wspaniałości dla wszystkich Mam
26 maja, 2012

Szansa dla przedsiębiorców na umorzenie zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne

Za nami pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedstawiła go w środę, 23 maja posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. – Projektowana ustawa jest reakcją na sytuację wielu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które posiadają zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na własne ubezpieczenie społeczne. Mowa tu między innymi o osobach fizycznych wykonujących pracę nakładczą, które skorzystały z przysługującego im wówczas prawa wyboru tytułu ubezpieczenia niezależnie od kwoty dochodu osiąganego z pracy nakładczej. Przedsiębiorcy ze względu na tak zwany zbieg tytułów do ubezpieczeń jako tytuł do ubezpieczenia często wybierali pracę nakładczą. Od 1 marca 2009 r. przepisy w zakresie zbiegu tytułów do ubezpieczeń zostały znowelizowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku zmiany interpretacji przepisów umożliwiających przedsiębiorcom określanie tytułu ubezpieczenia rozpoczął naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości należnej od działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał prawo do egzekwowania należności z tytułu nieopłacanych składek przez okres 10 lat – mówiła Izabela Katarzyna Mrzygłocka (pełna treść wystąpienia została opublikowana tutaj).
Projektowana ustawa da przedsiębiorcom 12 miesięcy na złożenie wniosku o umorzenie zaległych składek, odsetek od nich oraz pozostałych kosztów. Jednak żeby mogli to zrobić, będą musieli uregulować wszelkie składki niepodlegające umorzeniu. Na to również będą mieli 12 miesięcy – licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji zakładu. – W przypadku złożenia wniosku o umorzenia zostaną zawieszone postępowania egzekucyjne, to odpowiedź na jedno z pytań, ale okres, za który zostaną umorzone należności, nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. To jest odpowiedź na pytanie, co z przedsiębiorcami, którzy zapłacili te zaległości. Oni po prostu będą mieli odpowiednio naliczane świadczenia emerytalno-rentowe – wyjaśniała Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Umorzenie zaległości będzie dla niektórych przedsiębiorców jedyną szansą na zachowanie płynności finansowej i utrzymanie firmy, dlatego autorom ustawy zależy, aby weszła ona w życie jak najszybciej. Na razie projektem zajmą się komisje sejmowe.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski