Gabinet Cieni m.in. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
15 lutego, 2019
Mniej niepełnosprawnych w służbie cywilnej
22 lutego, 2019

Świdnica inwestuje w edukację

Uczniowie na Zawiszowie już w nowych salach lekcyjnych – w poniedziałek, 18 lutego, pani poseł Katarzyna Mrzygłocka miała przyjemność wziąć udział w uroczystym otwarciu nowego segmentu dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy. Dzięki inwestycji szkoła pozyskała dodatkowych 6 klas lekcyjnych wraz z zapleczami. Powstały także gabinety dla psychologa i logopedy oraz nowy węzeł sanitarny. Remont jest wynikiem zmian w systemie oświaty i odtworzeniem 8-klasowych szkół podstawowych. Zagospodarowany został również teren, w tym droga dojazdowa, miejsce na odpady komunalne i ogrodzenie. Jest to przedłużenie istniejącego od strony zachodniej skrzydła. Rozwiązania materiałowe, gabaryty oraz bryła nawiązuje do pozostałej części szkoły. Powierzchnia nowej zabudowy to ponad 700 m2. Koszt inwestycji wyniósł 3 mln 700 tys. zł.

materiały z UM Świdnica, fot. W. Bąkiewicz