Goście w Warszawie
27 sierpnia, 2021
XIV Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku
11 września, 2021

Spotkanie z władzami OPZZ

Izabela Katarzyna Mrzygłocka razem z Donaldem Tuskiem spotkali się z Przewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim. Rozmawiali m.in. o 21 postulatach OPZZ, które przedstawiają najważniejsze oczekiwania pracowników wszystkich branż i grup zawodowych zrzeszonych w organizacjach członkowskich OPZZ.