Katarzyna Mrzygłocka z medalem „Zasłużony dla Pożarnictwa”
3 lipca, 2014
Rada Ochrony Pracy o dyskryminacji
8 lipca, 2014

Spotkanie z przedsiębiorcami

Podczas ostatniego dyżuru w Jaworzynie Śląskiej Katarzyna Mrzygłocka spotkała się z przedsiębiorcami z terenu gminy. Rozmawiano m.in. o kolejnych 5 milionach złotych pozyskanych dla firm w ramach projektu JEREMIE. Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy  burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza oraz prezesa SSIG Konrada Jabłońskiego, było okazją do poznania unikalnej oferty pożyczkowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Parlamentarzystka zabrała głos m.in. w kwestii prac parlamentu zmierzających do zamian ustawy o zamówieniach publicznych.

W ramach projektu JEREMIE otrzymane środki można przeznaczyć na:
– finansowanie inwestycji (zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych),
– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
– tworzenie nowych miejsc pracy,
– zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, a także środka transportu bezpośrednio związanego z celem prowadzenia działalności,
– oraz na inne cele gospodarcze – np. działania marketingowe, promocyjne.