Czar spotkań wigilijnych
27 grudnia, 2013
Nowa energia, nowa siła – Szczęśliwego Nowego Roku!
1 stycznia, 2014

Spotkanie Noworoczne w Gminie Dobromierz

Władze gminy Dobromierz, parlamentarzyści, radni gminni i powiatowi, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i przedsiębiorcy wzięli udział w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w Kłaczynie- w niedawno otwartej świetlicy wiejskiej.
W poniedziałek, 30 grudnia, przybyli na spotkanie goście mieli okazję podsumować działania dobromierskiego samorządu w 2013 r. Na tą okazję przygotowano prezentację multimedialną, w której pzypomniano zrealizowane w mijającym roku inwestycje. Spotkanie noworoczne było ponadto doskonałą okazją do wręczenia wieloletniemu sołtysowi Jugowej – Czesławowie Kozie, tytułu honorowego obywatela Gminy Dobromierz. Noworocznym toastem i życzeniami wszekiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku zwieńczono spotkanie.
Fot. www.dobromierz.pl