Nagrody od posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
29 czerwca, 2012
Zbliża się koniec prac nad ustawą abolicyjną
2 lipca, 2012

Spotkała się Rada Społeczna wałbrzyskiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego

Rada Społeczna Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu obradowała w ostatni czerwcowy piątek. Jej członkowie spotkali się głównie po to, żeby zaopiniować nowy regulamin organizacyjny i zmiany do regulaminu Rady Społecznej, które są efektem nowej ustawy o działalności leczniczej i statutu. Mowa była też o finansach szpitala. Wiceprzewodniczącą Rady Społecznej wałbrzyskiego szpitala jest posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.