Dziś kolejne posiedzenie Sejmu
27 września, 2017
Badaj się! Październik miesiącem walki z rakiem piersi!
9 października, 2017

Skok na kasę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – pytanie w sprawach bieżących

W ostatnich dniach pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje, że projektowane są zmiany dotyczące sposobu finansowania przyszłorocznych zasiłków i świadczeń emerytalnych. Dotychczas finansowane one były ze środków Funduszu Pracy. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, to zadanie ma zostać realizowane od 2018 roku ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka podkreślając, że Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, którego głównym zadaniem jest ochrona roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy, zapytała podczas ostatniego posiedzenia Sejmu o wskazanie podstawy prawnej finansowania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych z kasy FGŚP.