Rusza projekt PO #SprawaPolek
27 kwietnia, 2018
Konkurs "Polska widziana oczami dziecka"
7 maja, 2018

Skandaliczne przeniesienie podkomisji ds. niepełnosprawnych

W posiedzeniu podkomisji ds. osób niepełnosprawnych nie mogły wziąć udziału osoby od ponad tygodnia protestujące w Sejmie. W ostatniej chwili zostało ono przeniesione do sali poza głównym gmachem parlamentu. Pierwotnie posiedzenie miało się odbyć w sali nr 106, znajdującej się w jednym z głównych korytarzy sejmowych, nieopodal miejsca, które zajmują protestujący.
Zgłoszona propozycja ustawy ma na celu m.in. wykonanie wyroków TK z października 2014 r. Trybunał, orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Projekt realizuje postulaty protestujących w Sejmie rodziców osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa podkomisja ds. osób niepełnosprawnych przerwała do połowy maja procedowanie projektu ustawy N, przewidującego, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne. Wniosek o przerwanie prac do czasu, kiedy premier Mateusz Morawiecki – w połowie maja – przedstawi systemowe zmiany dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zgłosiła Bernadeta Krynicka (PiS).
Sławomir Piechota (PO) oceniał, że projekt czekał wystarczająco długo i nie wolno odwlekać prac nad nim. Wnioskował o procedowanie i przygotowanie sprawozdania. Przerwę wyznaczono do 17 maja – głosowało za tym pięć osób, trzy były przeciw.