2016 rokiem wielu jubileuszy
4 stycznia, 2016
Nasze nowe biuro w Świdnicy
27 stycznia, 2016

Sikorskiego uroczyście otwarta!

Powód do dumy dla władz gminy i radości dla mieszkańców. Na początku stycznia uroczyście otwarto jedną z najważniejszych inwestycji dla Świdnicy, ulicę Sikorskiego. To ogromne inwestycja z której władze miasta i gminy Świdnica mogą być dumne.
Łączny koszt zadania wyniósł 4 342 762,10 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację projektu – 2 068 072,60 zł, środki własne Gminy Miasto Świdnica – 1 641 072 zł, wkład finansowy Gminy Świdnica – 333 617,50 zł, dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego – 300 000 zł.