Ekoistki – IX Akademia Kobiet Zainspirowanych
1 kwietnia, 2014
Kryształy i Kamienie 2013
2 kwietnia, 2014

Sejmowy rozkład jazdy na najbliższy tydzień

Obrady 65. posiedzenia Sejmu zapoczątkowało uczczenie minutą ciszy zmarłej 1 kwietnia br. posłanki Krystyny Pośledniej. Następnie posłowie przez aklamację przyjęli przedstawioną przez Prezydium Sejmu uchwałę w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych.

Trzydniowe posiedzenie plenarne upłynie posłom na pracach nad projektami zmian dotyczących bezpośrednio opiekunów dorosłych i dzieci osób niepełnosprawnych. Rozpatrzony zostanie także rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który zakłada bezpłatną możliwość weryfikacji za pośrednictwem Internetu stanu kupowanego pojazdu, który był wcześniej użytkowany przez innych właścicieli. Skorzystają na tym także rodzice wysyłający dzieci na wakacje autokarem, którzy będą mogli wcześniej sprawdzić pojazd, którym na wypoczynek uda się ich podopieczny. Izba zajmie się też przedstawionymi przez rząd informacjami na temat realizacji polityki państwa w takich obszarach jak ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas 65. obrad Sejmu Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka weźmie udział w następujących komisjach.

O godzinie 16.00 posiedzenie komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie poselskiego projektu o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych uzasadniane przez poseł Magdalenę Kochan.

Drugi dzień obrad, czyli w środę 2 kwietnia o 10.00  będzie miało miejsce rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu na temat ubóstwa polskich dzieci”, prezentowanego na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

O godzinie 15.00 Pani Poseł Mrzyglocka weźmie udział posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji do spraw Kodyfikacji, w ramach której nastąpi Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego i poselskich projektów ustaw  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Rozpatrywany będzie także wniosek o podjęcie uchwały w trybie art. 40 ust. 4 Regulaminu Sejmu o wspólnym rozpatrzeniu poselskich projektów ustaw. Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy. Rozpatrzony zostanie także wniosek składany do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Z kolei o godzinie 18 będzie miało miejsce Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym projekt ustawy uzasadnia poseł Anna Bańkowska oraz  projekt ustawy uzasadniany przez posła Stanisława Szweda.

Ostatni dzień posiedzenia tj. czwartek 4 kwietnia od godziny 10.00 poświęcony zostanie posiedzeniu Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy  o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uzasadniane przez panią poseł Beatę Kempę. A także Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, uzasadniane przez senator Grażynę Sztark.