Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych
24 września, 2014
Gaudeamus, seniorzy!
29 września, 2014

Sejmowe nowości po 75. posiedzeniu

75. posiedzenie Sejmu upłynęło pod znakiem podejmowania przez posłów wielu istotnych decyzji. Dużo uwagi poświęcono nowelizacji ustawy o grach hazardowych, dzięki czemu organizacje publiczne będą miały możliwość łatwiejszego zorganizowania loterii fantowych i gier typu bingo. Do tej pory w cały proces zaangażowana była Izba Celna, która każdorazowo musiała wydać zgodę na przeprowadzenie loterii w przypadku, gdy wartość wygranych przekraczała 3 650 zł. Nowelizacja zakłada, że od tej pory organizacje publiczne będą mogły samodzielnie organizować loterie, w których suma nagród nie wyniesie więcej niż 55 tys. zł.
Nowelizacją objęta zostanie także ustawa o finansach publicznych. Wprowadzone poprawki zakładają zwiększenie płynności budżetu państwa dzięki wykorzystaniu aktywów sektora finansów publicznych. Nowe przepisy mają zmniejszyć liczbę zaciąganych przez państwo pożyczek oraz obniżyć poziom długu publicznego. Znowelizowana ustawa obejmie min. instytucje gospodarki budżetowej, instytucje kultury, Polską Akademię Nauk, a także publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Ponadto posłowie wprowadzili poprawki do ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Unowocześnienie przepisów ma na celu usprawnienie postępowań dyscyplinarnych dotyczących samorządów, adwokatów i radców prawnych. Dodatkowo, nowelizacja ma na celu wzmocnienie organów tych samorządów, odpowiedzialnych za czynności dyscyplinarne oraz skrócenie czasu realizacji wyżej wymienionych postępowań. Rzecznik dyscyplinarny i główny rzecznik dyscyplinarny otrzymali status organów.
Ważną kwestią omawianą podczas tego posiedzenia było ostateczna wersja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, dotycząca jej utworzenia. Tak zwana POLSA zajmie się badaniem przestrzeni kosmicznej oraz działaniem na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. W myśl ustawy będzie ona odpowiedzialna za koordynację polskiej polityki kosmicznej w ramach różnorodnych programów krajowych i unijnych, a także promocję polskiego przemysłu kosmicznego.
Posłowie omówili kwestię ratyfikacji przez prezydenta Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym z 25 października 2007 r. Konwencja ta skupia się przede wszystkim na zapobieganiu seksualnym napaściom na nieletnich. Istotnym aspektem jest także promowanie współpracy przeciwko wykorzystywaniu dzieci.  Co więcej, Konwencja zakłada odpowiednią edukację dzieci w celu zmniejszenia zagrożenia.
Nowelizacja ustawy o Służbie Celnej została skierowana do dalszych prac Komisji. Projekt ma na celu zwiększenie sprawności działania i elastyczności zasobów kadrowych Służby Celnej. Dodatkowo, nowelizacja zakłada ułatwienia dla osób kontrolowanych przez wyżej wymieniony urząd, tzw. jedno okienko rozliczeniowe. Do tego zadania wyznaczony zostanie dyrektor do spraw rozliczeń.
Ponadto posłowie rozpatrzyli Informacje Rady Ministrów dotyczące skutków obowiązywania ustawy z 16 września 2011 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Posłom przedstawione zostały wnioski dotyczące kontroli rozwiązań obowiązujących w Ustawie. Złożyły się na nie konsultacje społeczne i badania praktyk stosowanych przez deweloperów z całej Polski. Nowe przepisy wpłynęły na poprawę sytuacji prawnej kupujących. Osiągnięto to dzięki wprowadzeniu środków ochrony wpłat nabywców oraz obowiązkowi stosowania prospektów informacyjnych.
Obradujący wybrali także nowego marszałka Sejmu. Został nim Radosław Sikorski, kierujący przez ostatnich siedem lat polską dyplomacją.
źródło: sejm.gov.pl
zdjęcie: Krzysztof Białoskórski