Walim w sieci LTE
17 marca, 2015
Działacze opozycji objęci wsparciem finansowym
23 marca, 2015

Sejm rozpoczął 89. posiedzenie

Dziś w samo południe rozpoczęło się 89. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W porządku trzydniowych obrad znalazła się m.in. informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych.
18 marca posłowie wysłuchają m.in.: sprawozdanie komisji o przedstawionym przez prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (samorządy będą mogły przeciwdziałać degradacji krajobrazu przeprowadzając jego audyty), sprawozdania komisji o senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (na mocy których działacze opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 mają otrzymać wsparcie finansowe), o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
Przed posłami także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Jutro, tj. 19 marca, posłowie zajmą się m.in. sprawozdaniami o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw oraz o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przed posłami w czwartek także pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Na piątek 20 marca zaplanowano głosowania – nad wnioskiem o odrzucenie informacji o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2012 roku i nad wnioskiem o odrzucenie informacji o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2013 roku.
Posłowie wybiorą także nowy skład osobowy Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz dokonają zmian w składzie sekretarzy Sejmu i składach osobowych komisji sejmowych.
Na koniec zapoznają się z przygotowaną przez Radę Ministrów „Informacją o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 r. wraz ze stanowiskiem komisji.
Fot. Krzysztof Białoskórski