ROP walczy z nielegalnym zatrudnieniem
4 listopada, 2014
Docenili pracowników socjalnych
5 listopada, 2014

Sejm rozpoczął 79. posiedzenie

79. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w środę, 5 listopada. Pierwszym punktem obrad było przeprowadzenie głosowania rozstrzygającego kwestie wprowadzenia do porządku dziennego:
– Informacji Rady Ministrów dotyczącej terminu oddania do użytku gazoportu w Świnoujściu oraz szczegółów dotyczących realizacji tego projektu
– Informacji Rady Ministrów związanej ze sprawą błędnego powiadomienia Komisji Infrastruktury w kwestii sprzedaży spółki Polskie Koleje Linowe
Następnie posłowie wysłuchają pierwszego czytania projektu zmian niektórych ustaw, dotyczącego realizacji ustawy budżetowej. Program ten stanowi ważną część projektu budżetowego na kolejny rok kalendarzowy.
Kolejnym istotnym punktem tego dnia obrad jest sprawozdanie Komisji na temat rządowego projektu zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Celem tego programu jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań postawionych krajom UE przez Parlament Europejski. Dotyczy on krótkiej sprzedaży oraz swapów ryzyka kredytowego.
Po realizacji tego punktu programu radni wysłuchają sprawozdania Komisji dotyczącego nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Projekt zakłada wprowadzenie różnego rodzaju ułatwień dla rolników zajmujących się produkcją ekologiczną.
Ponadto zgromadzeni wysłuchają pierwszego czytania rządowego projektu ustawy „Prawo restrukturyzacyjne”, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej w odpowiednim przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
W programie pierwszego dnia obrad znalazło się także pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały dotyczącego zmiany Regulaminu Sejmu RP. Nowelizacja pozwoliłaby zastąpić dokumenty papierowe nowoczesnymi e-dokumentami.
Komisja przedstawi obradującym również sprawozdanie na temat poselskiego projektu zmiany ustawy o działalności leczniczej. Projekt ten zakłada, że dzień pracy pracowników medycznych narażonych na promieniowanie jonizujące byłby nie dłuższy niż 5 godzin, a tygodniowy czas pracy nie przekraczałby 25 godzin.

Ponadto posłowie przedyskutują sprawę ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka w myśl przypadającej na ten dzień 25 rocznicy przyjęcia przez ONZ „Konwencji o prawach dziecka”.

Drugi dzień obrad rozpocznie się od ewentualnych głosowań oraz dyskusji na temat spraw bieżących.
Następnie obradujący wysłuchają Informacji Rady Ministrów na temat planowanych działań w polskiej polityce zagranicznej w latach 2014-2015. Przedstawienie tych informacji zadeklarowała premier Ewa Kopacz w swoim expose.
Istotną częścią tego dnia obrad będzie przedstawienie wniosku o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji Marszałka Sejmu RP. Wniosek ten wpłynął do Sejmu w dniu 21 października bieżącego roku.
Kolejne posłowie wysłuchają pierwszego czytania senackiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego. Projekt en ma na celu zwiększenie ochrony praw majątkowych pełnomocników z urzędu w procesie karnym oraz wykroczeniowym.
Zgromadzeni wysłuchają również sprawozdania Komisji na temat uchwały Senatu dotyczącej zmiany ustawy o grach hazardowych. Projekt ten zakłada, że organizacje publiczne będą mogły szybciej i sprawniej przeprowadzić loterie fantowe i gry typu bingo.

Kolejno posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem Komisji o uchwale senatu w sprawie nowelizacji ustawy „Prawo o adwokaturze”. Celem projektu jest usprawnienie postępowań dyscyplinarnych w samorządach adwokatów i radców prawnych.

Ostatni dzień obrad rozpocznie się od głosowania na temat:
– sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie cofnięcia ustawy o ustanowieniu „Programu dla Odry – 2006”
– wniosku o odrzucenie przedstawionej przez Ministra Środowiska informacji na temat realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” w roku 2013.

Tego dnia posłowie wysłuchają także sprawozdania Komisji na temat poselskiego projektu zmiany Konstytucji RP. Projekt ten zakłada ochronę lasów stanowiącym własność Skarbu Państwa przed procesami komercjalizacji i prywatyzacji.

Źródło: sejm.gov.pl
Foto: Krzysztof Białoskórski