Izabela Katarzyna Mrzygłocka interweniuje w sprawie Strzegomki
10 lipca, 2012
Echa 18. posiedzenia Sejmu RP: będą bezpłatne e-podręczniki?
13 lipca, 2012

Sejm obraduje

Dziś po raz kolejny rozpocznie obrady Sejm RP. Harmonogram 18. posiedzenia Sejmu wygląda następująco:
11 lipca, środa:
godz. 13:00 – 13:15 – Ślubowanie poselskie poseł Elżbiety Achinger
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego Sejmu o punkt: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat standardów postępowania grup antyterrorystycznych
godz. 13:15 – 14:30 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności (druki nr 486 i 504) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:30 – 15:15 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 215 i 526) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:15 – 16:00 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 375 i 527) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:00 – 16:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 441 i 530) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:45 – 17:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 270 i 505) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:45 – 19:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 492) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:00 – 20:00 – ew. oświadczenia poselskie
12 lipca, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 15:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 517) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 17:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach (druk nr 515) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:00 – 18:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 511) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:15 – 19:00 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. (druki nr 458 i 525) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:00 – 19:15 – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 546 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:15 – 19:30 – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 547 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:30 – 20:30 – ew. oświadczenia poselskie
13 lipca, piątek:
godz. 9:00 – 10:00 – G ł o s o w a n i a, w tym:
– Trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 457)
– Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 507)
godz. 10:00 – 11:45 – Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2011 (druk nr 444) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 452) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:45 – 13:15 – Przedstawione przez Ministra Skarbu Państwa „Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.” (druk nr 295) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 435) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:15 – 14:30 – ew. oświadczenia poselskie.
Trzykrotnie spotka się sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Dziś, 11 lipca o godzinie 14:00 jej członkowie wysłuchają projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na godzinę godz. 18:00 zaplanowano natomiast pierwsze czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na jutrzejszym posiedzeniu komisji, które zaplanowano na godzinę godz. 17:00, posłowie zapoznają się z informacją ministra pracy i polityki społecznej na temat celów Białej Księgi: Planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. Będą także rozpatrywać propozycję tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 rok oraz projekt planu pracy komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.
Również jeszcze dziś, o godzinie 11:45 spotka się Komisja ds. zmian w kodyfikacjach, w trakcie którego rozpatrywana będzie uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski