Przyjaźń bez granic!
13 maja, 2013
Zatrudnienie przyjazne rodzinie
14 maja, 2013

Sejm obraduje po raz 40.

Prezydium Sejmu – po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów – dokonało zmian w terminarzu posiedzeń Sejmu polegających na wyznaczeniu dodatkowych terminów posiedzeń w dniach: 14 maja 2013 r. (wtorek) oraz 29 maja 2013 r. (środa).
Maj zapowiada się bardzo pracowicie. Dziś na specjalnym posiedzeniu Sejmu będziemy zajmować się czterema projektami nowelizacji Kodeksu pracy. Przedmiotowe projekty wprowadzają przede wszystkim zmiany do działu ósmego Kodeksu pracy, tj. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Projekty przewidują, że prawo do rocznego urlopu rodzicielskiego będą mieli rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. Chcemy dać równy start wszystkim dzieciom urodzonym w jednym roku, jeden rocznik – te same prawa. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić dziś stanowisko w sprawie tych projektów. podsumowuje posłanka Katarzyna Mrzygłocka.