Rozpoczyna się 35. posiedzenie Sejmu RP

6 marca 2013 - Blog - Brak komentarzy

Już dziś rozpoczną się kolejne obrady posłów. Harmonogram 35. posiedzenia Sejmu RP przedstawia się następująco:

6 marca, środa:
godz. 10:00 – 12:30
– Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 wraz ze stanowiskiem komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 13:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:45 – 15:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:15 – 16:15 – Sprawozdanie komisji o:
– projekcie uchwały w związku ze 120. rocznicą powstania Polskiej Partii Socjalistycznej,
– projekcie uchwały w 120. rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (3-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 16:15 – 17:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (5-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 17:15 – 18:45 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (5-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 18:45 – 20:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (10-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 20:30 – 22:00 – oświadczenia poselskie

7 marca, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 13:00 – Informacja bieżąca
godz. 13:00 – 18:00 – Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska i wybranie Pana Piotra Tadeusza Glińskiego na Prezesa Rady Ministrów (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 20:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji)
godz. 20:30 – 20:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:45 – 21:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:00– 21:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o środkach ochrony roślin (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:15 – 21:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:30 – 22:30 – oświadczenia poselskie

8 marca, piątek:
godz. 9:00 – 11:00
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – trzecie czytanie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
godz. 11:00 – 12:15 – Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12: 15– 13:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 15:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 16:00 – oświadczenia poselskie.

W najbliższych dniach zaplanowano również posiedzenia komisji, w których pracuje posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny spotka się dwa razy w czwartek, 7 marca. Najpierw o godzinie godz. 10:00 jej członkowie wysłuchają prezentacji metodologii i konkluzji wyników badań BAEL. Z kolei na godz. 16:00 zaplanowano pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*