Rozpoczęło się 69. posiedzenie Sejmu

5 czerwca 2014 - Blog - Brak komentarzy

Kolejne posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęło się dziś, a będzie kontynuowane 6 i 10 czerwca.

W porządku obrad pierwszego dnia znalazły się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Radni wysłuchają ponadto sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego.

Na jutro w porządku zaplanowano:

– sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,

– pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym,

– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956 – 1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,

– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,

– pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Z kolei dziś rano odbyło się posiedzenie zamknięte Komisji Etyki Poselskiej, którego przewodniczącą została od 1 czerwca posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Fot. Krzysztof Białoskórski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*