Prezent od niemieckich strażaków dla OSP w Wierzbnej
22 października, 2012
O demografii podczas Sudeckiego Konwentu
23 października, 2012

Rozpoczęło się 24. posiedzenie Sejmu RP

Od dzisiejszego poranka ponownie obradują posłowie. Posiedzenie Sejmu potrwa do jutra. Oto, co zaplanowano w jego trakcie:
23 października, wtorek:
godz. 9:00 – 9:15
G ł o s o w a n i e
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja rządu na temat planów likwidacji Funduszu Kościelnego i prowadzonych w tej sprawie rozmowach ze stroną kościelną
godz. 9:15 – 18:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013
– Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
– łączna debata średnia nad pkt 1 i 2
godz. 18:30 – 19:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 21:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:00 – 21:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:30 – 22:00 – Sprawozdanie komisji o pilnym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:00 – 23:00 – oświadczenia poselskie
24 października, środa
godz. 9:00 – 9:15 G ł o s o w a n i a
godz. 9:15 – 11:30 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:30 – 13:00 – Informacja bieżąca
godz. 13:00 – 14:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:00 – 15:15 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:15 – 15:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:30 – 17:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo pocztowe (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:30 – 18:00 – G ł o s o w a n i a
godz. 18:00 – 19:00 – oświadczenia poselskie
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny spotka się dziś o godzinie 17.00, aby przedyskutować projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro, 24 października na godzinę 10:00. W planach członkowie komisji mają rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, a także rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2013.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski