Wspominaliśmy Janusza Kuliga
6 października, 2014
Posłowie rozpoczęli kolejne obrady
8 października, 2014

ROP walczy z wypadkami w czasie pracy

Kolejne posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, któremu przewodniczyła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, odbyło się dzisiaj.
Rada przyjęła stanowisko w sprawie identyfikacji obszarów zagrożonych największym ryzykiem wypadku podczas pracy oraz programu wsparcia z funduszu wypadkowego. Obydwa tematy zreferowała przewodnicząca Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w środowisku pracy prof. Danuta Koradecka. Dalsza część posiedzenia przebiegła na zapoznaniu się obradujących z materiałem dotyczącym rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy, przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny i Centralny Instytut Ochrony Pracy. Obrady zakończyły się omówieniem spraw bieżących.