Trzeba się nawzajem wspierać
28 października, 2014
Sejm rozpoczął 79. posiedzenie
5 listopada, 2014

ROP walczy z nielegalnym zatrudnieniem

Kolejne posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, któremu przewodniczyła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, odbyło się dzisiaj rano.
Pierwszym zadaniem obradujących było przyjęcie stanowiska w sprawie rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy w 2014 roku. Kolejno Rada zajęła się omówieniem problemu nielegalnego zatrudnienia w Polsce. Materiał na ten temat powstał dzięki kontrolno-nadzorczej działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Ważnym punktem w harmonogramie rady było zapoznanie się z informacjami na temat umów cywilnoprawnych i terminowych w stosunkach pracy- zagadnienie to wspólnie opracowały Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura Generalna oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Obrady zakończyły się dyskusją na temat spraw bieżących. Następne posiedzenie ROP odbędzie się 2 grudnia.