Dziękczynienie za plony
1 września, 2014
Wielkie otwarcie obwodnicy
8 września, 2014

ROP w służbie ochrony czasu pracy

W najbliższy wtorek, 9 września, odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Obradom przewodniczyć będzie posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Rada zajmie się omówieniem planu powołania Elżbiety Lipińskiej na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Dalsza część posiedzenia przebiegnie na zapoznaniu się z programem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy na temat „Przestrzegania przepisów o czasie pracy”. Materiał ten dotyczy m.in. kontroli czasu pracy w firmach działających w różnych branżach oraz rozpatrywania skarg w zakresie czasu pracy. Ponadto ROP zajmie się omówieniem bieżących spraw.
Fot. http://steveslockandsafe.com/